Yurda Nasıl Kayıt Yaptırabilirim?

Özel Yurtlara Kayıt Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler

1-) 10 adet Fotoğraf.
2-) Müracaat Formu. (Yurtta doldurulur).
3-) Cumhuriyet savcılıklarından alınacak Adli Sicil Kaydı.
4-) Nüfus Cüzdanı Örneği (Muhtarlıktan onaylı ve resimli).
5-) Öğrencinin toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair Sağlık Raporu.
6-) Öğrencinin, öğrenime devam ettiğini gösteren, okulundan alacağı Öğrenci Belgesi